Kammeradvokaten siger god for danske drikkevandsregler

10-09-2021
Vand i hverdagen

Drikkevandsbekendtgørelsen er blevet justeret, så den flugter med EU's drikkevandsdirektiv og Miljøstyrelsens forvaltning er hensigtsmæssig og tilstrækkelig.

Danskerne kan fremover føle sig trygge ved, at kommunerne ikke giver for mange dispensationer til pesticider i drikkevandet. De danske regler er blevet ændret, så drikkevandsdirektivets regler om dispensation til drikkevandskvalitet nu er korrekt implementeret.

Det fremgår af den nye redegørelse fra Kammeradvokaten, der har undersøgt Miljøstyrelsens forvaltning på drikkevandsområdet. Undersøgelsen fokuserer dels på forvaltningen af dispensationsreglerne i drikkevandsbekendtgørelsen, dels på Miljøstyrelsens generelle forvaltning af drikkevandsområdet.

Læs miljøministerens pressemeddelelse

Kammeradvokatens rapport fastholder kritikken fra efteråret 2020 af den daværende implementering og forvaltning af dispensationsreglerne på drikkevandsområdet. Kammeradvokaten konkluderer samtidig at der er rettet op forvaltningen af dispensationsreglerne, idet reglerne er præciseret og ny vejledning på området til de kommunale myndigheder er sendt i offentlig høring.

Kammeradvokaten konstaterer endvidere, at der ikke er dukket nye, væsentlige kritikpunkter op, og Kammeradvokaten finder også, at Miljøstyrelsens initiativer for at rette op på forvaltningen af området er hensigtsmæssige og tilstrækkelige. Kammeradvokatens undersøgelse har også kunnet bidrage med anbefalinger til at forbedre styrelsens eksisterende administrationsgrundlag yderligere.

Ud over de konkrete initiativer på drikkevandsområdet, har Miljøstyrelsen igangsat en række generelle initiativer som skal styrke styrelsens forvaltningskultur og -praksis, herunder et generelt eftersyn af styrelsens forvaltning af alle væsentlige dispensationsbestemmelser, eksternt rettede vejledninger og notifikationsforpligtelser.

Kammeradvokaten vurderer i den forbindelse at det er hensigtsmæssigt, at Miljøstyrelsen har et bredere og mere overordnet perspektiv på sin forvaltningsopgave og fremhæver bl.a. at styrelsen har styrket sin Jura-enhed og at der er udarbejdet en tjekliste med obligatoriske elementer, der som minimum skal indgå i alle styrelsens administrationsgrundlag.

Fakta: Baggrund for undersøgelsen

I sommeren 2020 stod det klart, at Miljøstyrelsen havde administreret efter en fortolkning af drikkevandsdirektivets regler om dispensation fra krav til drikkevandets indhold af kemiske stoffer, som ikke var i overensstemmelse med EU Kommissionen.

Styrelsen blev derfor bedt om at udarbejde en redegørelse om sagen. Ministeren udtrykte som reaktion på sagen skarp kritik af Miljøstyrelsen, hvilket fremgår af pressemeddelelse af 26. november 2020. 

Kammeradvokaten fik derefter til opgave at undersøge Miljøstyrelsens forvaltning og om implementeringen af EU-lovgivningen på drikkevandsområdet er korrekt.