Invitation til BREF-dagen 2021

16-09-2021
BREF Industri

Planlægningen af BREF-dagen 2021 er i fuld gang som sædvanligt, så sæt kryds i kalenderen den 2. november 2021.
I år glæder vi os til at byde jer velkomne i egne lokaler på Tolderlundsvej 5 i Odense.
Vi ser frem til at se jer alle igen "i virkeligheden".

Programmet offentliggøres senere i september på Miljøstyrelsens hjemmeside "BREF-dagen 2021". Planlægningen bygger som andre år på tilbagemeldinger fra de sidste års BREF-dage

På dette års konference er fokus den første halvdel af dagen på styrken af den danske indflydelse på udformningen af BAT-konklusioner set fra dels myndigheds side dels fra virksomhedens. Opnåede vi det vi ville med partnerskaber og indsatsen i Technical Working Groups ifht. til de endelige BAT-konklusioner: Hvorfor/hvorfor ikke? Programmet indeholder oplæg fra dels virksomheder dels myndigheder involveret i konkrete BREF-samarbejder.

Efter frokost bevæger vi os op i helikopteren og får et bud på det industrielle landskab i EU's miljøregulering de næste 10 år, mere konkret hvad vi kan forvente af IE-direktivet og en konkret case om hvordan udmøntningen i dag kan gribes an kommunalt.

Dette lægger op til en gruppediskussion om samme emne.

Desuden vil Miljøstyrelsen som altid give en status for BREF-arbejdet for igangværende og nye brancher. Som tidligere år vil der inden konferencens første del være en kort velkomst og introduktion til deltagere for hvem, BREF og BAT er helt nyt (i prologen).

Tilmelding via dette link: 

Konferencen er gratis at deltage i, men man må meget gerne melde fra!

 

Vel mødt!