Invitation til virksomheder: Kom til dialogmøde om REACH/CLP

02-09-2021
Kemikalier

Sæt allerede nu kryds i kalenderen til Miljøstyrelsens årlige, gratis dialogmøde om REACH og CLP, som afvikles on-line den 4. oktober 2021.

grafik huskeseddel

På årets dialogmøde, kan interesserede virksomheder blandt andet få en opdatering fra Kemikalieinspektionen, høre nyt om arbejdet med implementering af EU Kommissionens kemikaliestrategi og andre aktuelle emner indenfor REACH og CLP-området.

Dialogmødet afholdes via Zoom mandag den 4. oktober 2021 kl. 12.00-15.00. Tilmelding senest 29. september 2021 på Obfuscated Email.

PROGRAM

Kemikalieinspektionen orienterer
Hør om den nye offentliggørelsesordningen, som betyder, at Kemikalieinspektionen fra 1. juli 2021 offentliggør oplysninger om indskærpelser, påbud og forbud. Vi fortæller også om den kommende produktindrapporteringsordning (ICSMS), som betyder, at Kemikalieinspektionen skal indrapportere alle kontrollerede produkter, jf. den nye markedsovervågningsforordning.

Desuden giver vi en foreløbig gennemgang af resultaterne for REF 8 projektet om internethandel.

Kemikalieinspektionen har i samarbejde med Arbejdstilsynet gennemført en række tilsyn under REF-9 kampagnen om godkendelsespligtige stoffer. Området er ikke tidligere blevet kontrolleret, og derfor har det været nyt for både myndigheder og virksomheder.

Tjek Kemien og LIFE AskREACH
Få en status på aktiviteterne i EU-projektet LIFE AskREACH og appen Tjek Kemien, og hør, hvordan du kan bruge AskREACH-databasen til at levere oplysninger om kandidatlistestoffer i din virksomheds produkter til dine kunder via Tjek Kemien appen.

SCIP databasen
Hør om Danfoss´ praktiske erfaringer med indberetning af artikler med kandidatlistestoffer til ECHAs SCIP database.

EU Kommissionens Kemikaliestrategi
Hør Miljøministeriets departement fortælle om arbejdet med at omsætte EUs nye kemikaliestrategi til praksis.

Nyt om hormonforstyrrende stoffer
Bliv opdateret på de to store initiativer vedrørende hormonforstyrrende stoffer som er skrevet ind i EU's nye kemikaliestrategi. 1) En ændring af standardinformations-kravene under REACH, så der sikres viden om eventuelle hormonforstyrrende effekter af kemikalier, og 2) indførelse af ’hormonforstyrrende’ som en ny kategori under CLP.