Informationsbrev om vandløb, vådområder og lavbund - 20. september 2021

20-09-2021
Vandmiljø

Dette informationsbrev indeholder oplysning om praksisændring i forbindelse med vurdering af ansøgninger i vandløbsordningerne

Nyhed om praksisændring for afrunding af omkostningseffektivitet i vandløbsordningerne

Ved vurdering af ansøgninger, genvurdering af budgetændringer og genvurdering af budget ved udbetalinger, beregner Miljøstyrelsen omkostningseffektiviteten.

Miljøstyrelsen indfører ensretning af afrundingsreglerne ved beregning af projekters omkostningseffektivitet og anvender fremadrettet kun én decimal. Dette er en praksisændring, da der i en årrække er blevet anvendt to decimaler. Der afrundes med almindelige matematiske afrundingsregler.

Regler i vejledning og bekendtgørelse er uændret, da der her også er anført én decimal.

 

For yderligere informationer, kontakt Tilskud, Miljøstyrelsen

Informationsbrevet udsendes af Vandprojektgruppen i Miljøstyrelsens Tilskudsenhed. Besøg os vores sider under vandprojekter.