Informationsbrev om vandløb, vådområder og lavbund - 1. september 2021

01-09-2021
Vandmiljø

I dette informationsbrev formidler Fiskeristyrelsen sidste nyt vedrørende projektforlængelser i forbindelse med vandløbsrestaurering

Fiskeristyrelsen har besluttet at godkende anmodninger om projektforlængelse, der modtages senere end 10 dage før projektet skulle være afsluttet, når disse skyldes corona-relaterede forsinkelser eller lignende

Fristen fremgår af bekendtgørelsens §16, stk. 2 og kan også findes i tilskudsguiden på hjemmesiden under fanen ”Ansøgning om ændringer” https://fiskeristyrelsen.dk/tilskud/tilskudsguide/vandloebsrestaurering/#c84254 og denne vil Fiskeristyrelsen altså lempe i konkrete sager.

Bemærk dog, at Fiskeristyrelsen ikke godkender projektforlængelser, der strækker sig ud over 31. marts 2023.

Lempelsen skyldes, at Fiskeristyrelsen er opmærksom på, at corona betyder forsinkelser i kommunerne.

På trods af denne lempelse, opfordrer Fiskeristyrelsen til, at udbetalingsanmodninger fremsendes rettidigt, og at der kun anmodes om projektforlængelse, når det er nødvendigt, så der ikke opstår en flaskehalssituation, når Fiskeristyrelsen skal sagsbehandle udbetalingerne. 

 

For yderligere informationer, kontakt Tilskud, Miljøstyrelsen

Informationsbrevet udsendes af Vandprojektgruppen i Miljøstyrelsens Tilskudsenhed. Besøg os vores sider under vandprojekter.