Fristen for at søge tilskud til jagtformidling nærmer sig

10-09-2021
Jagt og jagttegn

Den nye tilskudspulje til formidling om jagt og vildtforvaltning har ansøgningsfrist onsdag den 15. september 2021.

Miljøstyrelsen uddeler 1,1 millioner kroner som til skud til formidling om jagt og vildtforvaltning. Foto: Colourbox

Det er snart sidste udkald for jagtforeninger, som vil gøre sig håb om at få tilskud til foreningsblade og digitale medier.

I 2021 har Miljøstyrelsen 1,1 million kroner til formålet. For at komme i betragtning skal jagtforeningerne være landsdækkende og have haft mindst 1000 betalende medlemmer i gennemsnit over de seneste tre år.

Lokale foreninger kommer således ikke i betragtning, og det samme gælder Facebook Communities og lignende, som er gratis for brugerne.

Formidling om bæredygtig jagt

Støtten fra puljen skal gå til formidling af viden om bæredygtig jagt og vildtforvaltning.

Den støtteberettigede formidling kan for eksempel dreje sig om jagthunde og aktiv hundetræning, praktisk vildtpleje, våbenpleje eller om anskydninger, og hvordan man undgår dem.

Støtten skal bruges til trykning af medlemsblade, porto og distribution. Desuden kan man få støtte til kameraudstyr, software og lignende.

Alle tilskudsberettigede ansøgere kan få et grundtilskud på 40.000 kr. Tilskud derudover ydes proportionalt med antallet af betalende medlemmer i foreningen.

Krav om afrapportering

Tilskuddet fra formidlingspuljen bliver betalt, når kommunikationsaktiviteterne er gennemført. For at få udbetalt tilskuddet skal modtagerne indsende en kortfattet rapport om, hvad pengene er brugt til, og hvad der er kommet ud af det.

Har en forening modtaget mere end 250.000 kr. i tilskud, skal der indsendes et revisorpåtegnet årsregnskab. Er tilskuddet under 250.000 kr., er det tilstrækkeligt at indsende et ledelsespåtegnet årsregnskab.

 

Søg her

Ansøgningsskema

Ansøgningsfrist:
15. september 2021

Forventet svar:
November 2021

Hvad kan støttes?

Støtten skal bruges til trykning af medlemsblade, porto og distribution. Desuden kan man få støtte til kameraudstyr, software og lignende.

Yderligere oplysninger

Skriv til Obfuscated Email, Miljøstyrelsen