Vadehavssamarbejdet er en succes for sælerne

01-10-2021
Natur NOVANA

Tyskland, Holland og Danmark fejrer den 1. oktober 2021 tre årtiers succesfuldt samarbejde om at forvalte den unikke natur i Vadehavet og bl.a. genoprette og beskytte bestanden af sæler.

Det trilaterale samarbejde i Vadehavet har bragt spættet sæl i gunstig bevaringsstatus. Foto Casper Tybjerg, Fiskerimuseet i Esbjerg

Den første oktober er det præcis 30 år siden de tre vadehavslande Tyskland, Holland og Danmark underskrev en fælles, juridisk bindende samarbejdsaftale om Vadehavet.

Det trilaterale vadehavssamarbejde har været en stor succes. Det har blandt andet skabt grundlaget for, at de tre lande nu koordinerer overvågningen af sælerne, samarbejder om at udvikle forvaltningsplaner, udveksler viden og sætter ny forskning i gang.

På den måde er det lykkedes at genoprette bestanden af spættet sæl i hele det unikke havområde, så der i dag lever omkring 40.000 sæler i Vadehavet.

Bestanden stabiliseret

Sæler er sårbare over for mange menneskelige aktiviteter såsom jagt og fiskeri, forurening, skibsfart, vindmølleparker og turisme. I 1991, da samarbejdsaftalen blev iunderskrevet, var sælbestanden i Vadehavet derfor på kanten af udryddelse.

Sidst i 1970´erne hastede det så meget med at komme sælen til undsætning, at der i 1977 blev indført jagtforbud i alle tre vadehavslande. Men det var ikke nok.

I 1980´ene påvirkede havforurening med miljøgifte fra Rhinen sælernes forplantningsevne, og en alvorlig virussygdom gjorde i 1988 yderligere et stort indhug i den lille bestand, som var tilbage.

Udviklingen blev først vendt med aftalen om det trilaterale vadehavssamarbejde. 

Det er normalt, at naturlige sygdomsudbrud med jævne mellemrum gør et stort indhug i sælbestanden. Men hvis bestanden bliver forvaltet på en bæredygtig måde, er det usandsynligt, at sygdomsudbrud kan true sælernes gunstige bevaringsstatus for Vadehavets bestand.

Læs mere om det trilaterale vadehavssamarbejde

 

Fakta om forvaltning af Vadehavet

  • Vadehavet er det største uforstyrrede tidevandsområde af sin art i verden. Ingen andre steder findes der et så dynamisk landskab formet af vind og tidevand med så mangfoldige levesteder.
  • Vadehavet strækker sig over 500 km langs kysterne i Danmark, Tyskland og Holland.
  • Vadehavet er på grund af sine unikke geologiske og økologiske værdier udpeget som UNESCO Verdensarv.
  • Den globale biodiversitet er afhængig af Vadehavet.
  • I det trilaterale vadehavssamarbejde tager Danmark, Tyskland og Holland sammen ansvar for at bevare det unikke økosystem til gavn for nuværende og kommende generationer.