Vågne øjne på miljøet udløser teknologi-pris

21-10-2021
NOVANA Vandmiljø

Nordjysk medarbejder var den første til at se behovet for et digitalt redskab til at holde styr på hundredvis af miljø-målestationer. Eksperter kalder løsningen kreativ og nytænkende.

Målestationen måler vandstanden fire gange i timen. Viden om vandstrømningen kobles sammen med målinger af vandets indhold af næringsstoffer og bruges til en årlig transportberegning af næringsstoffer. Foto: MST

Hvordan bevarer man overblikket over 500 målestationer, der ligger spredt ud i landskabet, ofte halvvejs usynlige, skjult af græs, afgrøder og krat? En miljøtekniker i Miljøstyrelsen, Dan Silas Hjøllund, har fundet en løsning, der er så god, at den nu modtager hæder i form af årets Smart-GIS pris fra tech-virksomheden ESRI.

 ”Vi kørte et rent analogt system med feltskemaer på papir, vi udfyldte i felten. Det blev til mange ringbind med feltskemaer på et år. Jeg tænkte, at der måtte være en smartere måde end ringbindene,” fortæller Dan Silas Hjøllund fra Miljøstyrelsen.

Ringbindene gav også en række praktiske udfordringer lige fra vådt og smuldrende papir, problemer når flere skulle bruge samme ringbind samtidig og vanskeligheder med at finde målestationerne ude i felten.

Antallet af målestationer stiger

I 2015 vedtog Folketinget en Fødevare- og landbrugspakke, der åbnede for, at landbruget kunne tilføre flere næringsstoffer til markerne. Samtidig blev antallet af feltstationer øget fra 400 til 500 hundrede for at få et bedre udtryk for, hvorfra kvælstof og fosfor tabes fra markerne, og hvor stort dette tab er fra de enkelte områder.

”Til at begynde med var det et solo-projekt, jeg gik og nørklede med selv. Jeg havde forskellige softwareprogrammer fra Googleplatformen, som jeg eksperimenterede med,” siger Dan Silas Hjøllund.

Med de nye målestationer blev det åbenlyst, at der var brug for en digital løsning, og der blev sat flere ressourcer ind på opgaven, og COWI har bidraget.

Alle oplysninger samlet ét sted

I 2018 havde Dan Silas og hans kollegaer første version af styringssystemet klar under navnet STOF-LOG 3. Som noget helt nyt får medarbejderen nu for hver prøvestation mulighed for at tilgå alle relevante og praktiske oplysninger om stationen og dens historik på mobiltelefonen.

""
Oplysninger om station og tilsynet ajourføres løbende under prøvetagning. På den måde er stationen altid aktuel og opdateret med de rigtige data. Derudover er der sket en stor ensretning af arbejdsgange i hele landet, hvilket har været medvirkende til bedre og nemmere kvalitetssikring af data.

Kreativ og nytænkende

SmartGIS-pris fra ESRI går til særligt kreative og nytænkende måde at arbejde med geografiske løsninger på. 

"Miljøstyrelsen har arbejdet målrettet med en samlet løsning, som løfter og gavner i alle led af den vigtige opgave, der ligger i at holde et vågent øje med vores vandmiljø, blandt andet ved at introducere mange af de nyere teknologier i ArcGIS," siger ESRIs dommerkomite om baggrunden for prisen.  

Det fremgår videre, at Miljøstyrelsen får prisen for den sammenhængende løsninger til stoftransport og landovervågning. Miljøstyrelsen har desuden forbedret brugerformidling og lettet adgangen til relevante data via deres ArcGIS-baserede hjemmeside, kombineret med den udvidede brug af Dashboards.

""

De gamle feltskemaer indeholdte oplysninger om tid og sted, vandstrøm, målested, vandløbsprofil og meget mere.

Fakta om ESRI

Virksomheden ESRI har udviklet softwaret ArcGIS, som er en af de helt store leverandører af GIS-software. ESRI har siden 1969 hjulpet kunder over hele verden med at udnytte potentialet i geografiske data.

Under coronaepidemien vil mange være stødt på Covid-kortet udviklet af ESRI: Se kortet fra Johns Hopkins University om udbredelse af covid-19