Startskud til ny massescreening for pesticider

04-10-2021
Vand i hverdagen Pesticider Vandmiljø NOVANA

Igen i år gennemfører Miljøstyrelsen et landsdækkende kvalitetstjek af grundvandet, hvor der undersøges for i alt 87 pesticidstoffer.

Boring efter grundvand. Arkivfoto: Per V. Misser

Formålet med kvalitetstjekket af grundvandet, der i fagsprog kaldes en massescreening, er at få yderligere viden om stoffer, der kan indgå i vandforsyningernes boringskontrol eller i den generelle overvågning af grundvandet.

Det er tredje år i træk, at der gennemføres en massescreening. Som ved de to tidligere massescreeninger analyseres der for så mange stoffer som muligt, der ønskes mere viden om. Laboratorierne har i forbindelse med udbud af opgaven kunne byde ind med hvilke stoffer, de kan analysere for. 

 ”Vi undersøger for stadigt flere pesticidstoffer i grundvandet, så vandforsyningerne får det bedst mulige grundlag for deres kvalitetskontrol af drikkevandet. Undersøgelserne har til formål at sikre tilliden til vores drikkevand,” siger kontorchef Rasmus Moes fra Miljøstyrelsen.

Læs nyheden om resultaterne af den første massescreening: Første massescreening af grundvandet er afsluttet

Der er tale om screening for i alt 87 pesticidstoffer. Stofferne har ikke været med i de to første massescreeninger og indgår ikke i Miljøstyrelsens generelle overvågningsprogram for grundvandet. De udvalgte stoffer er enten aktivstoffer fra pesticider eller nedbrydningsprodukter fra disse. Stofferne analyseres i vandprøver fra 250 udvalgte overvågningsstationer over hele landet og fra forskellige dybder.

Årets pesticidstoffer er udvalgt af Miljøstyrelsen med bidrag fra pesticidarbejdsgruppen under Vandpanelet.

Ud over de 87 nye stoffer måles der yderligere for 62 pesticidstoffer i det generelle overvågningsprogram for grundvandet. Samlet måles der i 2021 dermed for i alt 149 pesticidstoffer i de 250 indtag.

Læs nyheden om resultaterne af den anden massescreening: Sødestof fundet i grundvandet

Der er aftalt en analysekvalitet med analyselaboratoriet, der sikrer, at det entydigt kan bestemmes om et fund overskrider kvalitetskravet til drikkevand på 0,1 mikrogram pr. liter. Det forventes, at analyseresultaterne vil kunne offentliggøres i 1. kvartal 2022. Det er analyselaboratoriet Eurofins, der efter EU-udbud skal gennemføre analysearbejdet i 2021. Massescreening af pesticider i grundvand er en del af tillægsaftalen til Pesticidstrategi 2017-2021 på anbefaling fra Vandpanelet.

Læs mere om overvågning af grundvand