To plantebeskyttelsesmidler skal udfases, den første fremtidige frist er den 5. november 2021

11-10-2021
Pesticider

Der er udsendt en ny stofbekendtgørelse med to nye produkter, der skal udfases. Den første fremtidige udfasningsdato er den 5. november 2021, hvor et produkt ikke længere må sælges. Det andet produkt har en slutdato for salg, der ligger lidt længere ude i fremtiden.

Endvidere udgår bilag 5 af stofbekendtgørelsen. Bilag 5 er en liste over de aktivstoffer, som Miljøstyrelsen har vurderet efter § 14 i bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen. Oversigten er ikke relevant, og der er tale om en konsekvensrettelse som følge af en ændring af bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen.

Se den nye bekendtgørelse nr. 1911 af 30. september 2021 her.

Se liste over de to produkter, som udfases, her.