Svar på spørgsmål om overløb

13-10-2021
Vand i hverdagen Vandmiljø

Hvem der gør hvad, når det gælder udledningstilladelser til overløb af spildevand. Det kan man læse om i en ny liste med 21 spørgsmål og svar.

Overløbsbygværk. Arkivfoto: Jens Gerup Nielsen.

Når regnen vælter ned, er mange renseanlæg nødt til at udlede mekanisk renset spildevand blandet med regnvand til vandmiljøet. Udledningen sker gennem såkaldte overløbsbygværk.

Men hvordan er overløbene egentlig reguleret? Hvem bestemmer, hvor meget, der må udledes fra hvert bygværk? Og hvilke regler gælder, hvis der er behov for at give en ny tilladelse eller bekræfte en gældende tilladelse?

Det kan man læse om i en ny liste med vejledende svar på 21 spørgsmål om overløb og andre såkaldte regnbetingede udledninger.

Målet er at hjælpe kommunerne med at sikre udledningstilladelser til alle overløbsbygværker og at give spildevandsforsyningsselskaber et overblik over ansvar og pligter i den sammenhæng.

Se de 21 spørgsmål og svar her

Man kan blandt andet finde svar på:

-Hvem skal give vandforsyninger tilladelse til at udlede spildevand fra overløbsbygværker?

-Kan kommunen give tilladelse til udledning fra flere overløbsbygværker på én gang?

-Skal tilladelsen fornyes, hvis der kommer ny viden om miljøpåvirkningen fra overløbsbygværket?

Baggrunden for vejledningen er blandt andet, at miljøministeren i februar 2021 skrev til alle landets kommuner og understregede, at der skal være en udledningstilladelse til alle udledninger af spildevand, herunder også til ældre overløbsbygværker.

LÆS EXPLAINEREN: Hvorfor er der spildevand i havet?