Ny registreringsordning for pesticidforhandlere

18-10-2021
Pesticider

Alle virksomheder, der producerer, importerer, eksporterer, distribuerer, forhandler eller oplagrer pesticider godkendt til professionel anvendelse, er nu pligtige til årligt at lade sig registrere i Miljøstyrelsens IT-system MAB. Registreringen foregår via en selvbetjeningsløsning og første registrering skal ske inden den 1. januar 2022. Kravet gælder samtlige af virksomhedens relevante P-numre, og skal opdateres én gang årligt.

Behov for kendskab til alle pesticidforhandlere

Miljøstyrelsen fører tilsyn med alle led i distributionskæden af forhandlere af pesticider. For at have et komplet kendskab til alle virksomheder, der udgør et led i distributionskæden, skal de relevante virksomheder nu lade sig registrere i MAB (Miljøstyrelsens Autorisationssystem for Bekæmpelsesmidler). Kravet om registrering er indført via en ændring i bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen. Miljøstyrelsen vil med registreringen kunne føre et løbende opdateret elektronisk register over alle led i kæden. Dermed vil Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion på et mere oplyst grundlag kunne udvælge forhandlere til kontrol.

Alle led i distributionskæden får via registreringsordningen i MAB mulighed for at afgive kontaktoplysninger på personer, som vil få mulighed for at modtage information og vejledning om reglerne på pesticidområdet og dermed løbende holde sig ajour med reglerne.

Hvilke virksomheder skal lade sig registrere i MAB?

Ordningen gælder alle virksomheder, der i Danmark producerer, importerer, eksporterer, distribuerer, forhandler og oplagrer (herunder ompakker) pesticider, der er godkendt til professionel anvendelse. Alle virksomhedens relevante P-numre (produktionsenheder) under virksomhedens CVR-nummer skal lade sig registrere, hvis de har aktiviteter der vedrører pesticider.

Hvis en virksomhed undlader at lade sig registrere i MAB, eller afgive de rigtige oplysninger, kan det straffes med bøde.

Registreringsfrist og gebyr

Registrering skal ske første gang inden 1. januar 2022. Herefter skal virksomheden opdatere registreringen 1 gang årligt.

Registreringen er omfattet af et gebyr, som skal betales ved hver årlig registrering for hver af virksomhedens relevante P-numre. Gebyrsatsen er i 2021 på 85 kr.

Fakta

Klik her for at læse mere om registreringsordningen på Miljøstyrelsens hjemmeside. Der indgår dels en række spørgsmål-svar, og du vil finde en vejledning om registreringsordningen, der guider dig igennem processen i MAB systemet.

Brug dette link til MAB for at registrere din virksomhed med virksomhedens NemID: https://mab.mst.dk/

Kontaktoplysninger

Miljøstyrelsens Informationscenter

E-mail: Obfuscated Email

tlf.: 72 54 44 66 (man - tors kl. 9.30 - 16.00 og fredag kl. 9.30 - 15.00)