Opkrævning af brugerbetaling i november 2021

08-10-2021
Industri Landbrug

Orientering om reglerne for opkrævning af brugerbetaling for arbejde udført i perioden fra d. 1. november 2020 til d. 31. oktober 2021

Efter bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (brugerbetalingsbekendtgørelsen), skal tilsyns- og godkendelsesmyndigheder hvert år i november måned opkræve brugerbetaling fra de virksomheder og husdyrbrug m.v., hvor myndigheden har udført brugerbetalingspligtige opgaver i perioden fra 1. november i det foregående år til 1. november i det indeværende år, medmindre brugerbetalingen allerede er opkrævet, jf. bekendtgørelsens § 4, stk. 2.

Med bekendtgørelse nr. 2007 af d. 11. december 2020, som trådte i kraft d. 1. januar 2021, blev grundtaksten for brugerbetaling justeret fra 243, 40 kr. pr. time (2005) til 427 kr. pr. time (2020).

Miljøstyrelsen er blevet opmærksom på, at der i bekendtgørelse nr. 2007 af d. 11. december 2020 mangler en overgangsbestemmelse vedrørende arbejde udført før d. 1. januar 2021, og at der således kan opstå tvivl om, hvilken takst myndigheden skal anvende ved opkrævning af brugerbetaling for arbejde udført før d. 1. januar 2021, herunder for arbejde udført i perioden fra d. 1. november 2020 til d. 31. december 2020. 

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at brugerbetalingstaksten for 2020 (333,22 kr. pr. time) skal anvendes ved opkrævning af brugerbetaling for arbejde udført i perioden fra d. 1. november 2020 til og med d. 31. december 2020.

Taksterne for den kommende opkrævning af brugerbetaling fremgår af det nedenstående skema:

Arbejde udført 1. november - 31. december  2020 1. januar -31. oktober 2021
Takst 333,22 kr. pr. time 433,41 kr. pr. time

Der vil blive sendt en orienteringsskrivelse til landets kommuner, hvor det ovenstående uddybes nærmere.