Nye udgaver af husdyrgødnings- og husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen er i offentlig høring frem til den 5. november

11-10-2021
Landbrug

Ministeriet forventer, at bekendtgørelserne træder i kraft den 1. januar 2022. Du kan læse mere om indholdet af ændringerne i de faglige nyheder, som Miljøministeriet har udsendt i dag. Du finder links dertil i denne nyhed.

Du finder faglige nyheder om ændringerne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen og husdyrgødningsbekendtgørelsen på departementets hjemmeside. Du kan finde høringsmaterialet om de to bekendtgørelser på høringsportalen ved at følge linksne

til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen og husdyrgødningsbekendtgørelsen.