Nye idéer til projekter i Partnerskab om sprøjte- og præcisionsteknologi

12-10-2021
Pesticider

Miljøstyrelsen efterlyser ideer til projekter i Partnerskab om sprøjte- og præcisionsteknologi, der kan gennemføres i 2022. Deltag i et eller to online møder og hør om mulighed for at søge medfinansiering.

Miljøstyrelsen afholder to online-møder i regi af Partnerskab om Præcisionssprøjtning. De to møder finder begge sted den 10. november 2021. Du kan deltage og byde ind med dine forslag til nye projekter. Der er mulighed for at opnå medfinansiering fra Miljøstyrelsen til projekterne.  Emnerne kan omhandle monitering af sprøjtebehov, intelligente udbringningsteknikker, avanceret mekanisk ukrudtsbekæmpelse eller andre tiltag, der kan medvirke til at præcisere og målrette udbringningen af pesticider og derved reducere pesticidforbruget.

Der er gennemført projekter i regi af Partnerskab om Sprøjte- og Præcisionsteknologi hvert år siden 2018.  

Formålet med møderne er at følge op på erfaringerne fra tidligere projekter og for få inspiration til forsat at afprøve helt nye teknikker og metoder i det kommende år. Miljøstyrelsen vil på de to virtuelle møder orientere om, hvordan vi igen i 2022 ønsker at bidrage til, at der etableres samarbejdsrelationer mellem bl.a. virksomheder, forskere, udviklere, rådgivere og jordbrugere.

Partnerskab om Sprøjte- og Præcisionsteknologi skal bidrage til, at pesticider i fremtiden kun udbringes netop når og netop der, hvor der præcist er behov for dem ved øget brug af både nye og velkendte teknologier.

Møderne finder sted den 10. november og afvikles som online-møder.

Miljøstyrelsen opfordrer til, at alle interesserede deltager aktivt og bidrager med idéer og forslag til projekter. Der er afsat omkring 1 mio. kr. til projekter til gennemførelse i 2022 og der forventes at blive udbudt en række konkrete projekter ultimo 2021 på baggrund af inspiration fra idémøderne.

Der afholdes kun møde i fokusgruppe 1 og 2 og ikke i fokusgruppe 3 og 4.

I 2022 vil der dermed ikke være et særligt fokus på projekter relateret til rækkeafgrøder, frugtavl og væksthusproduktion, men der er mulighed for at tage disse områder med i fokusgruppe 1 og 2   

Mødetidspunkt og tilmelding til møderne den 10. november 2021.

Møderne er koncentreret om emnerne i Partnerskabets fokusgruppe 1 og 2.

Du kan læse mere om fokusgrupperne via linket nedenfor under ”Baggrund og relevante links”.

Kl. 10 - 12: Fokusgruppe 1 om øget anvendelse af præcisionsteknologier i praksis

Kl. 13 - 15: Fokusgruppe 2 om udvikling og validering af teknologier til behovsbestemt sprøjtning

Tilmelding kan ske her  https://events.au.dk/idemoeder kryds af for deltagelse i møde(r) - tilmeldingsfrist tirsdag den 9. november.

Detaljeret program for de to møder vil blive sendt til de tilmeldte, når datoen for møderne nærmer sig, inklusiv et ”Microsoft Teams” link (onlinemøde link).

Baggrund og relevante links:

Alle er velkomne til at tilmelde sig via ovenstående link og derved deltage i møderne.

Læs om partnerskabet her: www.mst.dk/pps

Kontakt:

Har du spørgsmål vedr. Partnerskab om Præcisionsteknologi kan de rettes til:

Sekretariat for Partnerskabet:

Margrethe Balling Høstgaard, DCA - Aarhus Universitet,

e-mail: Obfuscated Email og tlf. 4014 7885

Miljøstyrelsen:

Ulla Jakobsen, e-mail: Obfuscated Email og tlf. 2236 0425