Miljøstyrelsen anbefaler loft over PFAS i spildevandsslam

18-10-2021
Vand i hverdagen PFAS

Den nye vejledende grænseværdi skal beskytte landbrugets marker mod PFAS-forurening fra spildevandsslam.

Spildevandsslammet bliver dannet, når vandet bliver renset. Arkivfoto af renseanlæg: MST

Miljøstyrelsen har for nyligt skærpet kravene til PFAS i jord og i drikkevand. Nu kommer der også en vejledende grænseværdi for PFAS i spildevandsslam.

”Med den nye vejledende grænseværdi har renseanlæg og kommuner fået et udgangspunkt for, hvornår PFAS-indholdet i slammet er for højt til, at det bør bringes ud på marker. Hvis indholdet af PFAS er større end den vejledende grænseværdi, er det Miljøstyrelsens opfattelse, at der er tale om et væsentligt indhold af et miljøskadeligt stof, som det hedder i affald til jord-bekendtgørelsen, ” siger Charlotte Moosdorf fra Miljøstyrelsen.

Miljøstyrelsen anbefaler en vejledende grænseværdi på 0,01 mg/kg (tørstof) for den samlede mængde af fire PFAS-stoffer og 0,4 mg/kg for den samlede mængde af 22 PFAS-stoffer. Se mere om stofferne i faktaboksen.

Miljøstyrelsen har den 15. oktober 2021 skrevet til landets kommuner om den vejledende grænseværdi for PFAS, herunder også PFOS, i spildevandsslam.

Se brevet til kommunerne om den nye vejledende grænseværdi

Spildevandsslam opstår på alle renseanlæg som et restprodukt fra renseprocessen. 65 procent af slammet bliver i dag anvendt som gødning på marker, mens 11 procent komposteres eller på anden vis genanvendes. Begge dele sker efter, at slammet er blevet behandlet på renseanlægget Det viser den seneste benchmarking-rapport fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. 

Spildevandsslam med for meget PFAS skal bortskaffes på anden vis end udbringning på marker. Det kan for eksempel være ved forbrænding.

Læs nyheden: Skærpede krav til PFAS i jorden

Læs nyheden: Skærpede krav til PFAS i grundvand

Se flere nyheder og fakta om PFAS

Fakta om den nye vejledende grænseværdi

Miljøstyrelsen har sat en foreløbig vejledende grænseværdi for summen af de fire PFAS-stoffer (PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS) på 0,01 mg/kg TS, samt en grænseværdi for summen af 22 PFAS-stoffer (PFBS, PFPS, PFHxS, PFHpS, PFOS, PFNS, PFDS, PFUnS, PFDoS, PFTrS, PFOSA, 6:2 FTS, PFBA, PFPA, PFHxA, PFHpA, PFOA, PFNA, PFDA, PFUnDA, PFDoDA, PFTrDA) på 0,4 mg/kg TS.

Fakta: Derfor er PFAS farligt

PFAS-forbindelserne er uønskede i miljøet, fordi de er svært nedbrydelige, fordi de ophobes i fødekæden og fordi de er giftige over for mennesker og dyr og kan transporteres over lange afstande.