Invitation til at deltage i BREF-dagen den 2. november 2021 i Miljøstyrelsen

12-10-2021
Industri BREF

Vidste du at en stor del af Europas industri i dag er reguleret af de såkaldte BAT-konklusioner og der er tale om nok et af de vigtigste instrumenter til at regulere forurening af luft og vand i Europa?

Hvis ikke har du nu muligheden for at blive meget klogere på BAT (Best Available Techniques) og Danmarks arbejde med at deltage i at udforme de EUregler,  der omsættes til direkte krav til industrien i miljøgodkendelser.

På konferencen introduceres processen i en prolog fra kl. 9.15, senere kommer der konkrete eksempler på BAT-konklusioner for slagterier og andre produktområder. Der bliver også sat fokus på om EU's fremtidige love til miljøbeskyttelse er i sync med industriens udvikling. Og hvordan direktivet om Industrielle Emissioner (IE-direktivet) revideres og afspejler udviklingen i EU.

BREF-dagen 2021

Tilmelding til BREF-dagen 2021