Informationsbrev om vandløb, vådområder og lavbund - 7. oktober 2021

07-10-2021
Vandmiljø

I dette nyhedsbrev, kan du høre om status på sagsbehandlingen af ansøgningerne om tilskud til vandløbsrestaurering via den nationale tilskudsordning.

Status på vandløbsrestaurering 2021

Miljøstyrelsen er næsten færdig med første sagsbehandling af alle ansøgningerne på den seneste nationale ordning om tilskud til vandløbsrestaurering. Når dette arbejde er afsluttet, kan Miljøstyrelsen påbegynde arbejdet med at træffe afgørelser, for de op til 70 mio. kr. afsatte midler og evt. afslag til ansøgninger, som ikke er tilskudsberettigede. Miljøstyrelsen forventer at være klar til at sende de første afgørelser medio oktober.

Miljøministeriet er ved at afklare, om der er mulighed for at forøge rammen, grundet den store interesse for ordningen, der medførte en søgning på 188 mio. kr. De sidste afgørelser træffes først, når denne afklaring er på plads.
Derudover arbejder Miljøstyrelsen på muligheden for at afholde endnu en ansøgningsrunde til vandløbsrestaurering i foråret 2022.

For yderligere information kontakt Tilskud, Miljøstyrelsen

Informationsbrevet udsendes af Vandprojektgruppen i Miljøstyrelsens Tilskudsenhed. Besøg også vores sider under vandprojekter.