Iltsvind på en kedelig tredjeplads

01-10-2021
Natur NOVANA Vandmiljø

Iltsvindet udbredelse var stort i september i år. Målt over en 13 års periode har iltsvindet kun to gange før ramt større områder, i september 2016 og i september 2020.

Arkivfoto: Miljøstyrelsen.

Iltsvindssituationen i september var kritisk for havmiljøet i de hårdest ramte farvande, hvor en stor del af arealet var påvirket af overvejende kraftigt iltsvind. Det gælder blandet andet Mariager Fjord, det sydlige Lillebælt og sydøstjyske fjorde, Det Sydfynske Øhav og Femern Bælt.

Det viser iltvindsrapporten fra september, der er udarbejdet af Aarhus Universitet og baseret på Miljøstyrelsens målinger i perioden 26. august til 22. september.

Læs iltsvindsrapporten her

Siden august er iltsvindssituationen blevet forværret i så godt som alle områder. Udviklingen var især tydelig i Aarhus Bugt, det nordlige Bælthav, det sydlige Lillebælt og de sydøstjyske fjorde, Det Sydfynske Øhav, Femern Bælt, Mecklenburg/Lübeck Bugt og Arkonabassinet.

Adskillige steder blev der registreret iltfrie forhold i bundvandet og frigivelse af den giftige gas svovlbrinte. Iltforholdene i rapporteringsperioden var således kritisk for bundlevende dyr, planter og fisk i en del områder.

I Kattegat og Storebælt er der indtil videre ikke iltsvind, men iltindholdet er lavt.

Figur: For femte år i træk vokser arealet i september med kraftigt iltsvind, markeret med rødt i figuren. Arealet med moderat iltsvind er vist med orange.

Figur: For femte år i træk vokser arealet i september med kraftigt iltsvind, markeret med rødt i figuren. Arealet med moderat iltsvind er vist med orange. 

Ingen hjælp fra vinden

Der har kun været få dage med kraftig vind, som ellers kunne have blandet ny ilt ned i vandet. Vejret har været kendetegnet ved forhold, som fremmer iltsvind. Bortset fra lidt vind sidst i august var perioden kendetegnet ved rolige vindforhold, og temperaturen i bundvandet var høj.

Høje temperaturer øger iltforbruget, og svag vind fremmer lagdelingen af vandsøjlen og hæmmer derved tilførslen af iltet vand fra overfladen til bunden.

Det samlede areal berørt af iltsvind i de indre danske farvande udgjorde knap 2.500 kvadratkilometer midt i september, heraf var knap halvdelen påvirket af kraftigt iltsvind. Udbredelsen i september var 70 procent større end i august. Udbredelsen af iltsvind i september var kun cirka halvt så stor, som på samme tidspunkt sidste år. Sidste år var iltsvindets udbredelse til gengæld også meget stort.

""

Fakta om iltsvind

Udbredt iltsvind forudsætter en forudgående stor tilførsel af næringsstoffer, men iltsvindets udvikling i løbet af året reguleres væsentligst af bundvandstemperaturen og de aktuelle vejrmæssige forhold. I de nuværende hårdest ramte områder vil det kræve flere dage med blæst eller en storm for at forbedre iltforholdene i de dybere områder.