Hjemmeside med hormonforstyrrende stoffer er opdateret

13-10-2021
Kemikalier

Hjemmesiden – Endocrine Disruptor Lists - der kortlægger hormonstyrrende stoffer er opdateret med ny viden om en række stoffer.

Seks lande har nu i mere end to år samarbejdet om at skabe transparens og overblik over EU’s regulering af hormonforstyrrende stoffer. Dette sker på hjemmesiden edlists.org, som Miljøstyrelsen er vært for. 

En opdatering af listerne over identificerede og mistænkte hormonforstyrrende stoffer er netop gennemført, ligesom nye funktioner som mulighed for download af listerne som Excel-filer, er blevet tilføjet.
Otte nye stoffer er tilføjet listen over identificerede stoffer, to mistænkte stoffer er fjernet og et enkelt stof er af Danmark tilføjet listen over stoffer som medlemsstater anser for at være hormonforstyrrende.

Hjemmesiden er i dag en vigtig kilde til viden om hormonforstyrrende stoffer for bl.a. myndigheder og NGO’er i adskillige lande. Eksempelvis bruges hjemmesiden som baggrund for forbrugervejledning om kemikalier i Danmark og Sverige. 

Læs videre på hjemmesiden eller via EU kommissionens hjemmeside, hvor man også kan læse om aktuelle politiske initiativer på området.