Hjælp os med at finde døde sæler og marsvin

06-10-2021
Natur NOVANA Vandmiljø

Vi vil gerne høre fra dig, hvis du finder et strandet havpattedyr. Husk at tage et billede af dyret og skriv findestedet ned.

Død sæl på stranden. Foto: Miljøstyrelsen

Hvis du finder en gråsælspættet sæl eller et marsvin, beder vi dig om at gøre følgende:

Tag et billede af dyret og et skærmbillede af din kortapp som fx Google Maps, når du står ved dyret. Noter gerne kendetegn ved findestedet og ring til os så hurtigt som muligt. 

Alt efter hvor du er i landet, kan du kontakte os i weekenden:
• Øerne: Line A. Kyhn fra Aarhus Universitet på tlf. 30 18 31 48
• Jylland: Fiskeri- og Søfartsmuseet på Obfuscated Email  eller tlf. 76 12 20 00

På alle hverdage kan du ringe til Naturstyrelsen på 72 54 30 00

Du ringer, vi henter

Når vi har hørt fra dig, tager vi ud og finder dyret og henter det hjem til laboratoriet til nærmere undersøgelse. Det er dog ikke altid muligt at indsamle dyret, men oplysninger om bl.a. art, fundlokalitet, dato og tilstand bliver altid registreret og er vigtig information.

Vinterhalvåret er den bedste årstid til at indsamle havpattedyr til undersøgelse, fordi dyrene er mere velbevarede på grund af de lave temperaturer.

Fakta om overvågning af havpattedyr

Som en del af det nationale overvågningsprogram NOVANA overvåger Miljøstyrelsen den danske natur. Det sker blandt andet i samarbejde med Aarhus Universitet, som måler spæklagstykkelsen på sæler og marsvin. Strandede dyr indsamles eller opmåles på stranden. 

Du kan læse mere om måling af spæklagets tykkelse i denne rapport:

Galatius, A., Kyhn, L.A. & van Beest, F. 2018. Spæktykkelse som indikator for tilstand hos danske havpattedyr. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 38 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 269.