Dispensation til fælles kronvildtjagt på Ovstrup Hede den 11. oktober

04-10-2021
Jagt og jagttegn

Miljøstyrelsen har givet Aarhus Universitet dispensation til en stor fælles jagt på hinder og kalve på Ovstrup Hede, før den officielle jagttid går ind. Jagten indgår i et forskningsprojekt.

Projketet ”Kronvildt – Viden, Værdier & Værktøjer” forsøger at udvikle en mere bæredygtig jagt på hinder og kalve for at skabe bedre balance i bestandene. Foto: Colourbox

Hvis man ser jægere på kronvildtjagt efter hinder og kalve på Ovstrup Hede den 11. oktober, er der ingen grund til at gribe telefonen og anmelde det.

Jagten foregår med tilladelse fra Miljøstyrelsen, som i det aktuelle tilfælde har dispenseret fra, at drivjagt først er tilladt fra den 15. oktober, og at jagten på hinder først går ind dagen efter – dvs. den 16. oktober.

Dispensationen er givet, fordi jagten indgår i et forskningsprojekt, som Aarhus Universitet står bag.

Forskning i forvaltning af kronvildt

”Vi giver dispensation, fordi jagten bliver gennemført som led i forskning, og vi har en forventning, om, at der bliver indsamlet vigtige data, som kan gøre os klogere på, hvad der skal til for at få en mere bæredygtig forvaltning af kronvildt i Danmark,” siger forstfuldmægtig i Miljøstyrelsen Anders Larsen.

Det er generelt en udfordring i kronvildtforvaltningen i Danmark, at der bliver skudt relativt flere handyr end hundyr og kalve. Resultatet af det er, at bestanden vokser ud over et bæredygtigt niveau.

Derfor undersøger projektet ”Kronvildt – Viden, Værdier & Værktøjer” blandt andet, om det fremmer en bæredygtig forvaltning, at lodsejere og jægere i et større område samarbejder på tværs af skel og holder færre, men større jagter, hvor de er enige om primært at skyde hinder og kalve.

50 lodsejere og jægere samarbejder

Forskningsprojektet ”Kronvildt – Viden, Værdier & Værktøjer” involverer ca. 50 lokale jægere og lodsejere og tager afsæt i deltagernes værdier, erfaringer, viden og eventuelle bekymringer i forhold til kronvildtet.

Aage V. Jensen Naturfond finansierer projektet.

Læs mere om projektet 

 

 

Fakta om jagten på Ovstrup Hede

Hvad: Fællesjagt på kalve og hinder
Hvornår: Mandag den 11. oktober 2021
Hvor: I området sydøst for landevej 467 (Feldborgvej), syd for landevej 185 (Hodsagervej og Mejrupvej), vest for hovedvej 34 (Skivevej) og nord for Sindingvej og Holstebromotorvejen
Arrangør: Aarhus Universitet
Deltagelse i jagten forudsætter invitation fra Aarhus Universitet, projektet ”Kronvildt – Viden, Værdier & Værktøjer