DCE gør status over tre års forsøg med buejagt på hjortevildt

20-10-2021
Jagt og jagttegn

Ny rapport fra DCE Aarhus Universitet giver et overblik over indberetninger og erfaringer fra tre års forsøg med buejagt på dåvildt, kronvildt og sika.

Miljøstyrelsen og DCE vil i det kommende år udbytte det faglige grundlag for en beslutning om fremtiden for buejagt på hjortevildt. Foto: Thomas Lindy Nissen (rapportforside)

I alt 140 stykker kron- og dåvildt er blevet skudt med bue og pil i Danmark fra 2018 til 2021 som led i en forsøgsordning.

Dyrene indgår som en vigtig del af datamaterialet i rapporten ”Effektiviteten af buejagt på de store arter af hjortevildt – viden, erfaringer og skitser til kontrollerede forsøg,” som DCE netop har udgivet.

Rapporten bygger dels på litteraturstudier, dels på jægernes egne indberetninger og på indberetninger til Schweiss Registeret, som råder over ca. 190 frivillige hundeførere med legitimation fra Naturstyrelsen til at eftersøge anskudt vildt.

Yderligere forsøg og undersøgelser

Forskerne vurderer dog ikke, at det foreliggende datagrundlag er tilstrækkeligt til at drage endelige konklusioner om, hvor effektiv og egnet bue og pil er som jagtvåben til det store hjortvildt.

I det kommende år vil Miljøstyrelsen derfor sammen med DCE gennemføre yderligere forsøg og undersøgelser, som kan sikre et tilstrækkeligt fagligt grundlag for en beslutning om fremtiden for denne jagtform.

For at forbedre datagrundlaget yderligere vil Miljøstyrelsen desuden kontakte buejægerne i løbet af jagtsæsonen og minde dem om den indberetning, de som deltagere i forsøgsordningen har pligt til at foretage.

Forsøgsordningen var oprindeligt treårigt, men er netop blevet forlænget med ét år frem til 31. august 2022.

Læs DCE-rapporten her

 

Buejagt i Danmark

• Buejagt blev forbudt i Danmark i 1967
• I 1999 blev buejagt igen tilladt på alle jagtbare vildtarter bortset fra det store hjortevildt samt muflon og vildsvin
• Buejagt på dåvildt, kronvildt og sika blev tilladt som forsøg fra 2018 til 2021
• Forsøgsperioden er blevet forlænget med et år til 31. august 2022
• DCE, Aarhus Universitet evaluerer forsøget for Miljøstyrelsen