Ulovligt træ fra Sibirien opdaget i Danmark

04-11-2021
Natur Skovbrug

Intern kontrol fandt falske dokumenter knyttet til importerede trævarer.

Træ fra Sibirien. Foto: David Mark, Pixabay

Tyske og svenske myndigheders anbefalinger og eventuelle påbud er afgørende for, hvad IKEA i Danmark skal gøre med ulovlige trævarer i danske møbelhuse.

Det vurderer Miljøstyrelsen, der har givet IKEA i Danmark en række råd om håndtering af det ulovlige træ.

Det er IKEA selv, der har opdaget det ulovlige træ og det såkaldte Certificat of origin, som er forfalsket af leverandøren. Herefter har IKEA i Danmark bedt Miljøstyrelsen om råd i forhold til, hvad virksomheden skal stille op med de ulovlige trævarer.

”Miljøstyrelsen vurderer, at IKEA i Danmark ikke har handlet i strid med EUTR, tømmerloven og tømmerbekendtgørelsen, da varerne er indført fra andre EU-lande. IKEA har selv meddelt alle berørte lande, herunder IKEA i Danmark, at de ved deres interne kontrol har konstateret ulovligheden af træprodukterne. Det er en indikation om, at der er opstillet kontrolsystemer, som umiddelbart fungerer, siger kontorchef Rikke Reumert Schaltz fra Miljøstyrelsen.

Ifølge de europæiske regler for håndtering af ulovligt fældet træ, er det de primære modtagerlande, der afgør sanktioner, og hvad der i øvrigt skal ske med træet.

Det er nu op til de svenske og tyske myndigheder at afgøre, hvad der skal ske med trævarerne. Det skyldes, at det ulovlige træ er kommet ind i EU via disse to lande, og derfra er sendt videre til Danmark.

I Danmark er 3.300 produkter i IKEA varehuse identificeret som værende omfattet af svindlen. Ingen af varerne er blevet solgt.

Fakta om EU’s tømmerforordning

1.Det er forbudt at bringe ulovligt fældet træ, dvs. træ fældet i strid med den gældende lovgivning i det land, hvor det blev fældet, og træprodukter fremstillet heraf i omsætning. 

2.Virksomheder, der bringer træ og træprodukter i omsætning i EU i første led, dvs. som importerer træ fra ikke EU-lande, skal udvise den fornødne omhu, dvs. foretage en risikovurdering og risikominimering for at sikre, at der kun er ubetydelig risiko for ulovligt fældet træ og træprodukter fremstillet af ulovligt træ.

3. Der bliver stillet krav om, at forhandlere af træ og træprodukter, der allerede er bragt i omsætning i EU, fører registre over deres leverandører og kunder, også kaldet krav om sporbarhed.