Tilskuddet til ulvesikrede hegn sættes op

18-11-2021
Natur

På grund af stigende priser på materialer hæver Miljøstyrelsen den maksimale sats for tilskud til ulvesikrede hegn fra 15 til 20 kr. per løbende meter.

Husdyrholdere i de udpegede ulveområde kan få merudgifterne til ulvesikrede hegn dækket. Nu sættes maximumsprisen op til 20 kr. pr. løbende meter. Foto: Colourbox

Materialer er under Coronakrisen blevet både dyrere og svære at skaffe. Inflation i samfundet steget kraftigt i 2021, og derfor er det også blevet mere bekosteligt for fåreavlere og andre husdyrholdere at sætte ulvesikrede hegn op.

Det vil Miljøstyrelsen nu kompensere for ved at hæve den maksimale tilskudssats til de ulvesikrede hegn fra 15 til 20 kr. per løbende meter.

Tilskudsordningen blev indført i oktober 2019, og tilskuddet bliver altid givet efter regning.

Dækning af merudgifter

Formålet med tilskuddet er at kompensere husdyrholderne for de ekstra udgifter til materialer ved etablering af ulvesikrede hegn.

Som en del af ordningen yder Miljøstyrelsen desuden tilskud til elektriske spændingsgivere, som kan hjælpe med at holde strøm i hegnet, og til hegnsalarmer, der alarmerer husdyrholderen, hvis hegnet er nede.

Tilskuddet er målrettet de to udpegede ulveområder og bliver kun givet til hegn, der lever op til en af Miljøstyrelsens tre definitioner på ulvesikrede hegn. 

Se mere om ulvesikring her