Svømmehaller kan skrue ned for kloren

26-11-2021

Svømmehaller med lavklorering har i en periode kørt med forhøjet klorindhold. Nu kan de igen skrue ned, så der kommer mindre klor i vandet.

Foto: Colourbox

Styrelsen for Patientsikkerhed har lavet en ny vurdering af risikoen for smitte med coronavirus i svømmebassiner. På trods af stigende coronasmitte kan særlige svømmerhaller med såkaldt lavklorering nu igen skrue ned for kloren.

På den baggrund trækker Miljøstyrelsen sin anbefaling fra sommeren 2020 tilbage. Den lød på at undgå lavklorering på grund af corona og byggede også dengang på anbefalinger fra Styrelsen for Patientsikkerhed. 

Det betyder, at kommunerne nu igen kan tillade, at lavklorerede indendørs svømmehaller med en vandtemperatur på under 34 grader justerer indholdet af frit klor til intervallet 0,4 – 0,8 mg/l i åbningstiden.

Kvalitetskravene til indholdet af frit klor er beskrevet i Bekendtgørelse om svømmebadsanlæg m.v. og disses vandkvalitet, som er Miljøstyrelsens ansvarsområde.

Lavklorering virker også mod corona

Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer, at selv lavklorering har såkaldt inaktiverende effekt på coronavirus, hvilket vil sige, at coronavirus bliver mindre smitsomt selv ved lave doser af klor i badevandet.

Dette sammenholder Styrelsen for Patientsikkerhed med, at vaccinationsdækningen i Danmark er høj, at risikoen for smitte med coronavirus i vand, selv uden klor er lille, og at der indtil videre ikke er registreret udbrud af coronavirus i svømmehaller.

Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer, at den største risiko for smitte med coronavirus i svømmehaller er, når hovedet er over vandet fx ved leg i bassinet, i omklædningsrum eller i sauna. Styrelsen for Patientsikkerhed anbefaler derfor, at man ikke bør deltage i offentlige aktiviteter eksempelvis i svømmehaller, hvis man har symptomer på luftvejsinfektion.

Svømmebadsanlæggene bør sikre, at deres baderegler hænger synligt ,og at det fremgår, at personer med smitsomme sygdomme ikke må gå i svømmehallen. Se nærmere om anbefalinger  til baderegler i Miljøstyrelsens vejledning om kontrol med svømmebade .