Sagsbehandlingsstatistik for husdyrsager

29-11-2021
Landbrug

Kommunernes gennemsnitlige sagsbehandlingstid i 2020 er steget i forhold til 2019, men er stadig kortere end før ændringen af husdyrbrugloven i 2017. Sagspuklen er steget og specielt for § 16 b sager. Som nyt fra 2020 indgår § 16 a, stk. 4 sager også i opgørelsen af sagspuklen. Næste mål er stadig, at flere af miljøtilladelserne afgøres på under 90 dage.

I 2020 afgjorde kommunerne 1065 sager om miljøgodkendelse eller miljøtilladelse til husdyrbrug, 195 sager mere end i 2019. Sagsbehandlingstiden er opgjort til 4,2 måneder som gennemsnit for alle sagstyper og alle kommuner. For de mindre husdyrbrug er sagsbehandlingstiden steget efter flere års fald. Samtidig er 90 dages fristen kun overholdt i 62 % af § 16 b og § 16 a, stk. 4 sagerne.

For de store husdyrbrug er der ikke en fast frist, og her ligger den gennemsnitlige sagsbehandlingstid stabilt på 5,0 måneder.

Kommunerne har fulgt Miljøstyrelsens opfordring og afsluttet mange igangværende skemaer i det gamle husdyrgodkendelse.dk, så antallet af kommuner med igangværende skemaer er nedbragt fra 56 i 2019 til 12 kommuner i 2020.

Se opgørelsen samt tidligere opgørelser via linket herunder:

https://mst.dk/erhverv/landbrug/vejledning-om-husdyrbrug/sagsbehandlingstider/