Sagsbehandlingen af årets ansøgninger om kvælstof til akvakulturerhvervet er nu afsluttet

26-11-2021
Akvakultur

Miljøstyrelsen har helt eller delvis imødekommet syv af ansøgningerne om kvælstof til akvakulturerhvervet og dermed tildelt i alt ca. 61 tons kvælstof

Miljøstyrelsen har nu afsluttet sagsbehandlingen af årets ansøgninger om kvælstof til akvakulturerhvervet. Miljøstyrelsen har helt eller delvist imødekommet syv af ansøgningerne og dermed tildelt i alt ca. 61 tons kvælstof ud af puljen på i alt 80 tons kvælstof.

Ansøgninger og tilladelser til kvælstof til akvakulturerhvervet er reguleret af Bekendtgørelse nr. 1349 af 16/06/2021 om indfasning af kvælstof til miljø- og ressourceeffektive dambrug i 2021 og om udnyttelse og bortfald af tilladelser til brug af kvælstof meddelt i årene 2019 og 2020 efter bekendtgørelse om indfasning af kvælstof til akvakulturerhvervet (N-indfasningsbekendtgørelsen)