Nyt samarbejde skal finde løsninger på Kenyas miljøproblemer

25-11-2021
International eksportfremme

Danmark og Kenya underskriver samarbejde om affald, spildevand og cirkulær økonomi.

Indsamling af affald i Ruaraka River i Kenya. Foto: Jakob Fink Ferdinand

Mindre forurening- og mere genbrug af affald fra industri- og husholdninger blandt målene i et fornyet samarbejde mellem kenyanske miljømyndigheder og Miljøstyrelsen.

Kenyas miljøproblemer skyldes både urenset spildevand i floder, dårligt fungerende renseanlæg og dumpet affald i byerne og i naturen. Konsekvenserne er usunde levevilkår for mennesker, overbelastning af natur og vandmiljø og et stort samfundsøkonomisk tab af ressourcer.

”Kenyas miljøregulering og miljøforvaltning er dårligt rustet til at håndtere presset fra en voksende befolkning med et stadigt større forbrug og et kraftigt stigende industriel produktion. Miljøstyrelsen kan bidrage til at løse problemerne, fordi vi har mange års erfaring med miljøregulering, miljøforvaltning og miljøovervågning. Den viden kan komme Kenya til gavn,” siger Christian Bruun Rieper, vicedirektør i Miljøstyrelsen.

Det nye samarbejde kommer til at indebære blandt andet fagfælle samarbejde og uddannelse af nøglemedarbejdere i den kenyanske miljøforvaltning. Der vil også være studieture og workshopper med danske sagkyndige, der kan tilbyde viden om- og erfaring med blandt andet affaldssortering, spildevandsbehandling og cirkulær økonomi.

Den nye underskrift omhandler en anden fase af samarbejde. Den første fase af myndighedssamarbejdet havde fokus på at forbedre den kenyanske affaldslovgivning og tilsyn og håndhævelse i forhold til industriens miljøforhold.

Dandora Dumpsite i Nairobi, hovedstaden i Kenya. Foto: Jakob Fink Ferdinand