Nyt om F-gas regler

10-11-2021
Kemikalier

1. januar 2022 træder der nye regler i kraft i både EU's f-gas forordning og den danske f-gas bekendtgørelse.

køleanlæg

Bekendtgørelse om regulering af visse industrielle drivhusgasser

Siden den nye danske bekendtgørelse trådte i kraft 1. juli 2021 og indførte den nye fyldningsgrænse svarende til 5 tons CO2 ækvivalenter, som erstatning for den gamle '10 kg regel', har der hidtil været en undtagelse for varmepumper, som falder under bilag 1, punkt 4. Undtagelsen findes i bekendtgørelsens § 6, stk. 2, og er ikke længere gældende pr. 1. januar 2022, hvilket betyder, at varmepumper herefter også højst må indeholde HFC kølemiddel svarende til 5 tons CO2 ækvivalenter.
Læs F-gas bekendtgørelsen 

EU's forordning om fluorholdige drivhusgasser

Pr. 1. januar 2022 træder to nye markedsføringsforbud i kraft jævnfør forordningens bilag 3. Det betyder, at køleskabe og frysere til kommerciel brug (hermetisk lukkede anlæg eller hermetisk lukket udstyr) efter 1. januar 2022 kun må indeholde HFC'er med GWP under 150. Ligeledes må centralkølesystemer med multikompressor (parallelanlæg) til kommerciel brug med en kapacitet på 40 kW eller derover, kun indeholde fluorholdige drivhusgasser med et GWP på under 150, med undtagelse af primære kølemiddelkredsløb i kaskadesystemer, hvor der kan anvendes fluorholdige drivhusgasser med et GWP på mindre end 1 500.
Læs F-gas forordningen