Digital kommunikation om indesluttet anvendelse af GMO

30-11-2021
Genteknologi

Kommunikation fra Miljøstyrelsen i forbindelse med ansøgninger om indesluttet anvendelse af genmodificerede organismer vil foregå med Digital Post. Virksomheder kan fortsat kontakte Miljøstyrelsen per mail og telefon.

Som følge af Bekendtgørelse af lov om Digital Post fra offentlige afsendere vil digital kommunikation fra Miljøstyrelsen i forbindelse med ansøgninger om indesluttet anvendelse af genmodificerede organismer (GMO) foregå med Digital Post. Ansøgninger omfatter bl.a. produktionsgodkendelser og høringer om forskningsprojekter. Derudover vil digital kommunikation omkring tilsyn også foregå med Digital Post.

Virksomheder kan fortsat kontakte Miljøstyrelsen på mail og telefon.

Der er på nuværende tidspunkt igangsat et digitaliseringsprojekt på GMO-området, og derfor kan det ikke udelukkes, at procedurerne løbende vil ændres.