Nye krav om drikkevand med færre pesticider og PFAS-stoffer

11-11-2021
Vand i hverdagen Vandmiljø Pesticider Kemikalier NOVANA PFAS

Den nye drikkevandsbekendtgørelse med skærpede krav til drikkevandets renhed er i offentlig høring.

Foto: PxHere

Fund af pesticider i grundvand fører nu til at drikkevandsbekendtgørelsen bliver ændret, så vandværkerne fremover skal teste for tre nye stoffer. Desuden indføres en skrappere grænseværdi for nogle PFAS-stoffer.

Drikkevandsbekendtgørelsen er det regelsæt, som vandværker og kommuner styrer efter, når de fører kontrol med drikkevandet.

De tre nye pesticidstoffer, som der skal testes for, er fundet i forbindelse med Miljøstyrelsens massescreening.

Læs nyheden: Vandværker skal kontrollere for flere pesticider

Det drejer sig om stoffet metaldehyd, som har indgået i sneglemidler. På nuværende tidspunkt er der ikke godkendte methaldehydmidler i Danmark. Stoffet er fundet i fem ud af 382 grundvandsboringer. Ét fund var over grænseværdien for drikkevand, som i fagsprog også kaldes kravværdien. Det andet stof er imazalil, som er et bejdsemiddel til læggekartofler. Stoffet er fundet i syv ud af 383 grundvandsboringer. Ingen af fundene var over grænseværdien. Det tredje stof er metamitron-desamino. Det er et nedbrydningsprodukt af metamitron, som anvendes i ukrudtsmidler til roer og beder. Stoffet er fundet i fire ud af 383 grundvandsboringer. Ingen fund var over grænseværdien.

Læs nyheden: Første massescreening af grundvandet er afsluttet

Mindre PFAS i drikkevand

Drikkevand må fremover indeholde mindre PFAS. I udkastet til drikkevandsbekendtgørelsen er kravet, at drikkevand ikke må indeholde mere end maksimalt to nanogram per liter for summen af fire PFAS-stoffer. Kravet fastlægges i medfør af en sundhedsfaglig vurdering. Samtidig fastholdes det tidligere krav om 100 nanogram per liter for summer af i alt 12 forskellige PFAS stoffer.

Læs nyheden: Skærpede krav til PFAS i drikkevand

Drikkevandsbekendtgørelsen er i offentlig høringsvar til 15. november 2021.

Se høringsmaterialet her