Nye guider til danske vandløb og fjorde

08-11-2021
Natur NOVANA Vandmiljø

Limfjorden, Odense Fjord og Øresund er blandt de i alt otte fjord- og kystområder, som beskrives i en række nye digitale guider, der også beskriver vandløbene Omme Å og Salten Å.

Slikkrebsen Corophium er et af de mest almindelige krebsdyr i Mariager Fjord. Arkivfoto.

Vidste du, at en sandorm på havbunden spiser op til 24 kilo sand om året, og at mikroskopiske planteplankton er i stand til at udsende lysglimt, der får havet til at lyse i mørket?

Den slags oplysninger kan man finde i Miljøstyrelsens nye guider, der også kaldes lokalitetsbeskrivelser. I første omgang præsenteres otte fjorde og kystvande og to vandløbssystemer. Yderligere fire fjorde vil få deres egen guide.

-I Miljøstyrelsens overvågning følger vi vandkvaliteten i fjorde, søer, vandløb og kystvande, og hvordan det går med at nedbringe belastningen med næringsstoffer. Den viden formidler vi sammen med en masse oplysinger om bunddyr, planter og geografi i de nye guider, siger kontorchef Peter Kaarup fra Miljøstyrelsen.

Se lokalitetsbeskrivelserne her

Hver lokalitetsbeskrivelse er inddelt i afsnit om geografi og fysiske forhold i oplandet til fjorden, planteplankton, bundplanter, bunddyr, næringsstoffer og ilt, vandets klarhed, tilførsler af næringsstoffer og vandplaner. De allernyeste målinger i de marine områder kan ses i afsnittet "Sidste nyt", som løbende opdateres.

Vandområderne er udvalgt ud fra deres størrelse og betydning for naturen og miljøet både regionalt og lokalt.

Miljøstyrelsen har tidligere udgivet digitale guider til en række danske søer.

LÆS NYHEDEN: Nye digitale guider præsentrer danske søer