Ny store fyr bekendtgørelse og ny PRTR bekendtgørelse træder i kraft den 1. november 2021

01-11-2021
Industri

Der er sket ændringer i store fyr bekendtgørelsen (nr. 2120 af 13/12-2020) som træder i kraft den 1. november 2021. Der er også ændringer i PRTR bekendtgørelsen nr. 2121 af 13/12-2020 som træder i kraft den 1. november 2021.

Med store fyr bekendtgørelsen (nr. 2120 af 13/12-2020)  blev der indført et nyt kapitel 7 om indberetning af oplysninger om store fyringsanlæg. Ved udstedelsen faldt der ved en beklagelig fejl noget tekst ud af  bilag 1, afsnit 1, litra B. Desuden var der en forkert litrering i bilag 3, nr. 1, og  en forkert bilagshenvisning i § 4, stk. 4, og § 5, stk. 3, i bekendtgørelsen fra 2020.  Dette, og ikke andet, er tilrettet i ny store fyr bekendtgørelse (nr. 1940 af 4/10-2021), som træder i kraft den 1. november 2021.

I PRTR bekendtgørelsen nr. 2121 af 13/12-2020 var der fejlagtigt angivet, at myndighedshåndteringen af virksomhedens indberetning af PRTR oplysninger skulle håndteres via virk.dk. Det burde rettelig have været via den Digitale Miljøadministration (DMA). Det præciseres nu, at myndighedens digitale håndtering af indberetning af PRTR foregår via DMA, og at virksomhedens indberetning og dialog foregår som hidtil via Virk.dk 

Den eksisterende vejledning fra primo 2021 om PRTR på Miljøstyrelsens hjemmeside beskriver korrekt, at myndighederne skal anvende DMA.