Ny Støjkortlægningsbekendtgørelse

26-11-2021
Støj

Bekendtgørelse nr. 2092 af 18/11/2021 om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner er offentliggjort

Bekendtgørelsen ligger nu på retsinfo.dk

Støjkortlægningerne gennemføres fremover med EU vurderingsmetoden CNOSSOS i 4,0 meter parallelt med anvendelse af den nationale vurderingsmetode Nord2000 i 1,5 meter for vej og tog og evt. vurderingsmetoden DANSIM for lufthavne. Den kommunale støjkortlægningsopgave hjemtages fra de 17 kommuner, der i dag er forpligtet til at udarbejde støjkort for vejtrafik i større, samlede byområder.

Desuden er høringsnotat og høringsvarene lagt på høringsportalen

Miljøstyrelsen har modtaget 7 høringssvar fra Kommunernes Landsforening (KL), Københavns Kommune, Aarhus Letbane I/S, Metroselskabet I/S, Rambøll, Aalborg kommune, Gate 21, Silent City - På vegne af Albertslund Kommune, Brøndby Kommune, Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Glostrup Kommune, Hvidovre Kommune og Vallensbæk Kommune. I høringsnotatet gennemgås de væsentligste høringssvar.