Ny analyserapport: Hvad skal der til for at bygge cirkulært og miljømærket?

30-11-2021
Kemikalier

Med afsæt i erfaringer fra opførelsen af Børnehuset Svanen i Gladsaxe Kommune har Miljøstyrelsens Center for Cirkulær Kemi netop udgivet en analyserapport, der blandt andet beskriver de virkemidler og forudsætninger, der øger chancen for at lykkes med cirkulært og miljømærket byggeri.

træ i tag

På Tobaksvejen 6 i Gladsaxe lå indtil for nylig den gamle Gladsaxe Skole. Skolen blev taget ud af brug i 2012 og revet ned i 2020. På matriklen er der nu ved at blive opført en ny daginstitution af materialer fra nedrivningen af skolebyggeriet. Børnehuset Svanen bliver dermed verdens første cirkulære og svanemærkede daginstitution.

Det kombinerede nedrivnings- og byggeprojekt har skabt nye og vigtige erfaringer med, hvordan der kan bygges cirkulært samtidigt med, at det sikres, at uønskede kemiske stoffer holdes ude af byggeriet.

Viden og inspiration til bygherrer

Cirkulært byggeri er blevet et højaktuelt emne de senere år – og med god grund. For der ligger et stort potentiale for at udnytte ressourcer og materialer langt bedre, end tilfældet er i dag. Samtidig er bygge- og anlægssektorens bidrag afgørende for at nå de nationale klimamål, og cirkulært byggeri udgør et vigtigt virkemiddel. Der findes dog endnu relativt få eksempler på cirkulært byggeri i større skala i Danmark.

Derfor har Center for Cirkulær Kemi undersøgt, hvad der skal til for at bygge cirkulært og miljømærket. Formålet med analysen er at skabe viden om og inspiration til, hvordan bygherrer på forsvarlig vis kan genbruge og genanvende byggematerialer uden at risikere recirkulering af miljø- eller sundhedsskadelige kemiske stoffer.

Analyserapporten bygger på interview og workshop med de aktører, der har været involveret i nedrivnings- og byggeprojektet i Gladsaxe Kommune og beskriver blandt andet organisering, forløb og ressourcekortlægning af projektet. I et af kapitlerne ser analysen også nærmere på udfordringerne ved at svanemærke et cirkulært byggeri. Miljømærkning Danmark er aktuelt ved at revidere deres kriterier for nybyggeri, så de bedre egner sig til cirkulært byggeri.

De afgørende forudsætninger

I analysens anden del opregnes de forudsætninger som er vigtige – hvis ikke afgørende – for muligheden for at realisere et cirkulært og miljømærket byggeri med ansvarlig håndtering af eventuelle skadelige kemiske stoffer:

  • En ambitiøs og visionær bygherre
  • Erfaring, fagligheder og vilje til at lære nyt
  • Målrettet kortlægning af miljø- og sundhedsskadelige kemikalier
  • Samarbejde i værdikæden
  • Andre værdier end økonomi i fokus
  • Sporbarhed
  • Integration af nedrivning og projektering – hvis muligt
  • En cirkulær byggeplads
  • Klare og regulerbare udbudskrav

Alle forudsætningerne uddybes i analyserapporten. ’Håndtering af miljø- & sundhedsskadelige kemikalier i cirkulært og miljømærket byggeri’, der er udarbejdet af NIRAS i regi af Center for Cirkulær Kemi i 2021.
Hent rapporten