Miljøstyrelsens digitale blanket til ansøgning om eksport af affald lukkes ned fra den 26. november til den 29. november 2021

23-11-2021
Import og eksport af affald

Det skyldes, at der skal overflyttes data fra den eksisterende løsning til det nye Digital Post, som lanceres ultimo november.

Nedlukningen af digital post er placeret over fire dage fra fredag den 26. november til mandag den 29. november, hvoraf to af dagene er weekend, for at være så lidt til gene som muligt.

Nedlukningen betyder, at man i perioden den 26. november til den 29. november 2021 ikke vil kunne benytte sig af Miljøstyrelsens digitale blanket til ansøgning om eksport af affald.

Vi henviser i øvrigt til Miljøstyrelsens nyhed ”Ny digital blanket til ansøgning om eksport af affald fra 1. september 2021”.

På Miljøstyrelsens hjemmeside kan du læse mere om den digitale blanket til ansøgning om eksport af affald.