Miljøstyrelsen understøtter ny strategi for eksport af dansk vandteknologi

05-11-2021
International eksportfremme Vand i hverdagen

Der er stor udenlandsk efterspørgsel på danske erfaringer og teknologier inden for vandområdet. Ny eksportstrategi skal fordoble eksporten.

Foto: Colourbox

Vand er en af verdens vigtigste naturressourcer. Men vand er også en af de største globale udfordringer. I mange lande er der problemer med at skaffe rent vand, at undgå oversvømmelser og med at håndtere spildevand på en bæredygtig måde. Danmark har netop på vandområdet vigtige erfaringer og effektive løsninger.

I dag lancerer regeringen en ny eksportstrategi for vand, der sætter rammen for den danske eksportindsats for vandområdet i de kommende år. Målet er, at danske erfaringer og dansk teknologi skal bidrage til løsninger på problemerne og at eksporten af vandteknologi fordobles fra 20 mia. kroner i 2019 til 40 mia. kroner 2030.

- Der er stor efterspørgsel på danske løsninger inden for vandområdet - både virksomhedernes teknologi, forsyningsselskabernes erfaringer med drift og strategisk planlægning, og Miljøstyrelens erfaringer som central myndighed for området, fortæller vicedirektør i Miljøstyrelsen Isabelle Navarro Vinten og tilføjer:

- Miljøstyrelsen har rigtig gode erfaringer med vores internationale myndighedssamarbejde , som vi også bruger til at understøtte eksport af dansk vandteknologi. Det er glædeligt, at der med den nye eksportstrategi skrues yderligere op for indsatsen, så Danmark i endnu større omfang kan bidrage til at løse verdens vand- og klimatilpasningsproblemer.

Tæt samarbejde er nøglen

Vandeksportstrategien prioriterer særligt eksporten til nærmarkederne i Tyskland, Italien, Polen, Spanien og USA, og baserer sig blandt andet på myndighedssamarbejder mellem Miljøstyrelsen og myndighederne i de enkelte lande.

På ambassaderne i de fem lande ansættes vandspecialister, der skal understøtte myndighedssamarbejdet, samt hjælpe danske vandvirksomheder ind på de lokale markeder. Strategien rummer også finansiering til involvering af eksperter fra de danske vandselskaber i eksportaktiviteter. 

I tillæg styrkes fokus også på den bredere internationale interesse for danske vandløsninger. Der udsendes en vandspecialist til Indien, som skal understøtte det grønne strategiske partnerskab mellem Indien og Danmark. Derudover samarbejder Miljøstyrelsen med myndighederne i Kina, Indien, Sydafrika, Marokko og Etiopien om håndtering af udfordringer med vand i landene.

Endeligt understøtter en række finansielle værktøjer, som den nye Green Accelerator facilitet hos EKF (Eksportkreditfonden), målsætningen om at fordoble eksporten af dansk vandteknologi.

Strategien er udarbejdet i et samarbejde mellem forskellige aktører i vandbranchen, som blandt andet består af virksomheder, forsyninger, rådgivere, brancheorganisationer og universiteter.

Læs mere om strategien og den bagvedliggende analyse