Miljøstyrelsen advarer mod ærtebælg legetøj med højt indhold af ftalat

01-11-2021
Kemikalier Tilsyn og håndhævelse

Hvis du har købt pop-it ærtebælg legetøj fra Wish, så anbefaler Miljøstyrelsen, at man straks bortskaffer produktet, som har for høje værdier af ftalat.

Advarsel mod ærtebælg legetøj.
Legetøjsproduktet pop-it ærtebælg fra Wish indeholder for høje værdier af ftalat. Produktet overskrider grænseværdien for ftalatet DIBP, viser laboratorieresultater. Produktet bliver markedsført på Wish.com som et vedhæng til en nøglering. Vedhænget er udformet som en ærtebælg med ærter, som kan poppes ud af ærtebælgen.

Vedhænget indeholder det skadelige ftalat DIBP over den tilladte grænseværdi. Stoffet er reguleret i EU's kemikalielovgivning REACH. Ftalater er en gruppe af stoffer, der primært anvendes til at gøre plasttypen PVC blød. Nogle ftalater som DIBP har vist sig at være hormonforstyrrende og reproduktionstoksiske (karakteriseret ved nedsat frugtbarhed og dårlig sædkvalitet.) 

Miljøstyrelsen anbefaler derfor, at man straks bortskaffer pop-it ærtebælgen, hvis man er i besiddelse af den.

Kemikalieinspektionen har sendt anmodning om et markedsføringsstop til WISH.com, for POP-it ærtebælgen.

Anmodning om markedsføringsstop er fremsendt i henhold til den frivillige aftale mellem flere e-handelsplatforme og EU Kommissionen (Product Safety Pledge), om at ophøre med at markedsføre varer, der dokumenteres ikke at være i overensstemmelse med EU lovgivningen på området.

Miljøstyrelsen har modtaget indberetningen fra forbrugerrådet Tænk Kemi.

For yderligere information kontakt venligst: Kontorchef Kim Holm Boesen på mail: Obfuscated Email eller mobil 21625966

Læs mere i MSTs vejledning på lovområdet, indholdsstoffet mv. Fokus på særlige stoffer