Miljøstyrelsen åbner ny projektpulje med tilskud til vildtforskning

24-11-2021
Jagt og jagttegn

En projektpulje med cirka seks millioner kroner til forskningsprojekter inden for jagt og vildtforvaltning er åben for ansøgninger fra den 24. november til og med den 17. december 2021.

Der er brug for ny viden og nye metoder og teknologier på mange områder inden for jagt og vildtforvaltning. Derfor sætter Miljøstyrelsen nu cirka seks millioner af til forsknings-, udviklings- og innovationsprojekter på udvalgte områder. Pengene kommer fra jagttegnsmidlerne.

Bred vifte af temaer

Temaerne for projektansøgningerne i 2021 er udvalgt i samarbejde med bl.a. Vildtforvaltningsrådet.

De spænder vidt fra undersøgelser af klimændringernes effekt på dyr i den danske natur til ny teknologi til artsgenkendelse og udvikling af droner og andre teknologier til overvågning af vildtbestandene.

De fem prioriterede områder er følgende:

  • Klimaændringers påvirkning af bestande af danske pattedyr og fugle
  • Problemarter og konfliktarter i byen og på landet. Metodevurdering og -udvikling af effektive afværgeforanstaltninger og skadesopgørelser
  • Ny eller mere viden om truede fugle og pattedyr, herunder agerlandets truede vildtarter samt tiltag til forbedring af disse
  • Udvikling / videreudvikling af metoder til bestandsovervågning af fugle og pattedyr -eksempelvis brug af droner og/eller citizen science
  • Mere viden om sundhedstilstanden hos edderfugl og mårdyr

Fristen for at søge støtte fra puljen er fredag den 17. december 2021.

Svar senest 5. januar 2022.

Find ansøgningsmaterialet og yderligere oplysninger her