Kraftig blæst tvinger iltsvind på retur

05-11-2021
NOVANA Natur Vandmiljø

Iltsvindet er blevet 80 procent mindre i løbet af oktober.

Arkivfoto: Miljøstyrelsen.

Fisk, muslinger og havorme kan få vejret igen. Efter en september med kraftigt iltsvind, der har jaget fiskene på flugt, er gode iltforhold i løbet af oktober vendt tilbage mange steder.

Årsagen er faldende temperaturer og især kraftig blæst. Stormende kuling og vindstød af stormstyrke har i oktober presset friskt iltrigt vand fra Kattegat og Skagerrak og ind i de indre danske farvande.

Det viser årets seneste iltsvindsrapport fra Aarhus Universitet, der er baseret på Miljøstyrelsens målinger i perioden 23. september til 27. oktober.

”Det udbredte, tilbagevendende iltsvind, som vi oplever hvert år på grund af næringsstoffer, gør os helt afhængige af blæst og koldere vand, som hvert år gennem efterår og vinter giver havmiljøet en frisk start,” siger kontorchef Harley Bundgaard Madsen fra Miljøstyrelsen. 

Iltsvindets udbredelse i oktober var knap 80 procent mindre end i september. Det samlede areal berørt af iltsvind i de indre danske farvande udgjorde knap 600 kvadratkilometer midt i oktober, heraf var 40 procent påvirket af kraftigt iltsvind.

Læs iltsvindsrapporten her

Det tilbageværende iltsvind er koncentreret i det sydlige Lillebælt og omgivende farvande, men også her var iltsvindet væsentlig formindsket i udbredelse og intensitet. Der var fortsat også udbredte områder med lavt iltindhold især i Kattegat, Aarhus Bugt og Storebælt. Det samlede areal med iltsvind i oktober var 80 procent mindre end i oktober 2020.

I de kommende uger forventes iltsvindets udbredelse og intensitet at blive yderligere mindsket.

Figur: Iltsvindets udbredelse i september (til venstre) og oktober.

Figur: Iltsvindets udbredelse i september (til venstre) og oktober.