Invitation til seminar om vandmarkedet i Sydafrika og det sydafrikanske - danske vandsamarbejde

18-11-2021
International eksportfremme Vand i hverdagen

Mød det sydafrikanske vandmarked den 2. december 2021 og bidrag til udformningen af de næste 3 år af det sydafrikanske – danske vandsamarbejde.

Miljøstyrelsen deltager sammen med Styrelsen for Forskning og Uddannelse, Udenrigsministeriet, Forsyningssekretariatet, en række danske vandforsyninger og private firmaer i det strategiske sektorsamarbejde (SSC) med det sydafrikanske Vandministeriet og andre centrale aktører i Sydafrika.

Programmet fokuserer på tre spor:

1) grundvand,

2) vandtab,

3) vandeffektivitet i industrier.

Samarbejdet indeholder desuden et tværgående spor, der omhandler forskning og udvikling, samt et spor, der fokuserer på projektidentifikation og projektimplementering. Samarbejdets fase 2 afsluttes i 2022 og forlænges med en fase 3 over yderligere tre år fra 2022-2026.

I ugen 29. nov. - 3. dec. får Miljøstyrelsen besøg af 14 sydafrikanere repræsenterende ministerier, vandforsyninger, kommuner, statsagenturer og private virksomheder, alle institutioner der deltager og bidrager til vandprogrammet.

Programmet for seminaret den 2. december

Arrangementet afholdes i Aarhus hos NAVITAS og består af 2 dele:

1) En formiddag, hvor vi fra sydafrikanerne og danske firmaer der er aktive i Sydafrika hører om mulighederne på det sydafrikanske vandmarked. Der vil være mulighed for speeddating og tilbudt et netværksfrokost.

2) En eftermiddag, hvor vi diskuterer vandsamarbejdet og giver inspiration til komponenter i den 3. og sidste fase af programmet.

Der vil blive lagt særligt vægt på at identificere virksomhedernes og andre danske aktørers muligheder for engagement i programmet.

Tilmelding til Miljøstyrelsen på Obfuscated Email senest 29. november 2021 med emnefeltet "Tilmelding til seminar om det sydafrikanske vandmarked".

Obs: Der er begrænset plads, så I skal ikke sidde på hænderne.

Kort om det sydafrikanske vandmarked

Den danske vandteknologi eksport til Sydafrika fordobledes i perioden 2006 – 2016 fra ca. 75 – 180 MILL DKK/år og er siden stagneret på ca. 150 MILL DKK/år. De store teknologileverandører eg. Grundfos, Danfoss, AVK og Kamstrup er tilstede i Sydafrika, hvor man både servicerer det sydafrikanske og afrikanske marked. Rambøll og COWI har også mindre kontorer i Sydafrika.

Potentialet og behovet for danske vandløsninger er kolossalt. En nylig undersøgelse af tilstanden i vandinfrastrukturen har vist, at man for at leve op til sine servicemål, står overfor at skulle investere 800 Milliarder ZAR (ca. 300 Milliarder DKK) i vedligeholdelse og nye investeringer frem til 2030. Dette er en stor udfordring, men også en stor mulighed for at industrialisere sektoren – og en stor forretningsmulighed for dansk vandteknologi eksport.

Sydafrika har for nyligt udviklet en vandsektor handlingsplan som skal sikre at man kan møde sine service mål og at de nødvendige investeringer kommer i gang. Forvaltnings- og driftskapacitet varierer meget fra mellem de større metroer, provinsbyer og landområder – og varierer ligeledes meget mellem de forskellige provinser og implementeringen af handlingsplanen sker kun langsomt.

Danmark har gennem lang tids tilstedeværelse i Sydafrika, både med partnerskabsprogrammer, handelskontoret på ambassaden og danske virksomheder en tilbundsgående forståelse af sektoren og et stærkt netværk med gode relationer og er hermed godt rustet til at hjælpe danske firmaer ind på markedet.

Tidspunkt, sted, tilmelding

Tidspunkt
Den 2. december 2021 kl. 08:00 til 16:15

Tilmeldingsfrist
Mandag d. 29. november 2021
Til Obfuscated Email med emnefeltet "Tilmelding til seminar om det sydafrikanske vandmarked"

Sted
NAVITAS
Inge Lehmanns Gade 10
8000 Aarhus