Gyllelaguner optaget på teknologilisten

30-11-2021
Landbrug

Miljøeffekten af gyllelaguner sidestilles med fast overdækning af gyllebeholdere

Miljøstyrelsens Udvalg for effektiv landbrugsteknolgi har indstillet til Miljøstyrelsen at gyllelaguner vurderes, at have den samme ammoniakreducerende effekt som fast overdækning af gyllebeholdere. Indstillingen fra MELT er opdateret og fremgår af Teknologilisten. Det er en forudsætning at byggebladet følges ved opførelse af gyllelaguner.