Grøn Teknologi: 67 millioner til seks markante projekter

23-11-2021

MUDP har bevilget 67 millioner kroner til seks særligt markante miljøteknologiske projekter. Midlerne kommer fra den såkaldte fyrtårnspulje.

Foto: Colourbox

Der bruges omkring en 1 mia. engangshandsker hvert år i den danske sundhedssektor. Som det er i dag kasseres handskerne efter brug, men projektet ReGLOVE vil med støtte fra Miljøstyrelsens MUDP-program udvikle og demonstrere genbrugelige nitrilhandsker i fuldskala.

Målet er at reducere handskeproduktionen med 80 procent, hvilket ifølge virksomheden forventes at give en stor årlig CO2-besparelse.

Projektet er et blandt seks såkaldte fyrtårnsprojekter, som netop har modtaget 67 millioner kroner samlet fra MUDP’s fyrtårnspulje.

"De seks fyrtårnsprojekter kan på hver deres måde løfte den miljøteknologiske standard og vidner om, at vi her i Danmark har et markant potentiale for udvikling af nye innovative miljøløsninger," siger MUDP´s formand Malou Aamund.

Blandt årets fyrtårsprojekter er også projektet Cirkulær IndustriPlast (CIP), som har et mål om at øge genanvendelsen af dansk industriplast med minimum 20 procent i 2025.  

Projektet vil modne og opskalere fire markedsnære genanvendelsesteknologier, så de i kombination kan genanvende hele spændet af plastmaterialer i industrien. Konsortiet bag CIP består blandt andet af Teknologisk Institut, Aarhus Universitet, Haldor Topsøe A/S, Coloplast A/S, Danfoss A/S, Grundfos A/S, Danmarks Tekniske Universitet.

Årets fyrtårnsprojekter bidrager til mere cirkulær økonomi og ressourceoptimering, som er vigtig for at accelerere den grønne omstilling.

Læs mere om Miljøministeriets Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP).

De seks fyrtårnsprojekter

CemTower™ – CemGreen ønsker at opføre og drive et demonstrationsanlæg i fuld skala til produktion af Supplerende Cement Materialer (SCM) baseret på lerholdige materialer.

NewRetex – Digital sortering og processering af kasserede tekstiler

RadiSurfs – Demonstration af genanvendelige plastkompositter

Cirkulær IndustriPlast (CIP) - Genanvendelsen af dansk industriplast

ReGLOVE - Cirkulære nitrilhandsker til sundhedssektoren

Kompakt og Robust BIOlogisk spildevandsrensning i HYBRIDformat – ny effektiv proces til fremtidens renseanlæg.

Hvad er et fyrtårnsprojekt?

Et fyrtårnsprojekt er et demonstrationsprojekt, som etablerer og demonstrerer nye miljøteknologiske løsninger i fuld skala. Projekterne involverer typisk flere aktører og bidrager til at fremme samarbejde på tværs af brancher. Fyrtårnsprojekterne kan eventuelt kombinere flere løsninger og teknologier og dermed også demonstrere helhedsløsninger.