Flere udsatte fugle bliver registreret i Miljøstyrelsen

29-11-2021
Jagt og jagttegn

Mængden af udsatte fasaner, gråænder og agerhøns, som bliver registeret hos Miljøstyrelsen, er vokset markant, siden registreringen blev lovpligtig i 2018.

I 2021 blev der registreret udsætning af godt 78.000 gråænder med ca. 60.000 i de to foregående år. Foto: Colourbox

Mere end én million fugle er i 2021 blevet registreret hos Miljøstyrelsen som udsatte med jagt for øje. Det er først og fremmest fasaner, men også mange gråænder og agerhøns.

Siden 2018 har det været lovpligtigt at indberette enhver udsætning af fuglevildt til Miljøstyrelsen, og antallet af registreringer er vokset støt, siden kravet blev indført.

150.000 flere fasaner

I 2021 blev 958.358 fasaner registreret som udsatte. Det er ca. 150.000 flere end i 2018. Registreringen af udsatte gråænder har svinget i perioden, men lå i 2021 på 78.163 mod ca. 60.000 i begge de to foregående år. 

Udsætningen af agerhøns er mere begrænset, men også her er der tale om vækst i registreringen. I 2021 er der ifølge indberetningerne udsat 10.142 agerhøns mod 6-7.000 om året i hvert af de foregående tre år.

Loven kræver registrering

Udsætning af opdrættet fuglevildt er fuldt ud lovlig, hvis man overholder reglerne for udsætning. Det indebærer bl.a. at man har pligt til at indberettet antallet af udsatte fugle til Miljøstyrelsen for hver enkelt art.

Indberetningen skal ske senest én uge efter, at fuglene er sat ud, og der er ikke nogen nedre grænse for indberetningspligten.

Se nærmere i Bekendtgørelse om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber (§ 14).

 

Registreret udsætninger af gråand, fasan og agerhøne 2018-2021:

  Gråænder Fasaner Agerhøns
2018 47.298 804.861 7.055
2019 60.066 801.773 6.264
2020 58.773 811.926 7.152
2021 78.163 958.358 10.142

 Læs mere om udsætning af fuglevildt i "Data for CHR-registrerede andehold i Danmark", Notat bestilt af MST hos  DCE, Nationalt Center for Miljø og Energi (2020)