Eksporterer du affald til et land uden for EU/OECD?

16-11-2021
Import og eksport af affald

Den 10. november 2021 trådte den opdaterede version af ”Den grønne forordning” i kraft.

”Den grønne forordning” indeholder forskellige regler for eksport af affald, alt efter hvilket land affaldet eksporteres til. Reglerne omhandler:

På Miljøstyrelsens hjemmeside kan du læse mere om grønlistet affald til ikke-EU/OECD lande.