Dialogmøder om spildevandsforvaltning

01-11-2021
Vand i hverdagen

Miljøstyrelsen holder årlige dialogmøder med kommunerne om spildevandsforvaltningen, som en del af vores løbende samarbejde. Møderne er en vigtig platform til at holde hinanden orienteret om aktuelle emner, der knytter sig til forvaltning på spildevandsområdet.

De tre regionale dialogmøder blev i år afholdt i Odense den 30. september, i København den 12. oktober og i Aarhus den 14. oktober.

På programmet var det seneste nye om reguleringen på spildevandsområdet, FAQ om udledningstilladelser, vejledning om serviceniveauer for tag- og overfladevand, fejlkoblinger, nyt fra fagdatacentret for punktkilder, PFOS-sagen fra Korsør, FAQ om udledning af visse forurenende stoffer, nøgletalsrapport for renseanlæg, katalog over renseteknologier, samt kort status for opdateringen af tilslutningsvejledningen og nyt fra vandplanlægningen.

Der var indlæg fra Miljøministeriets departement, Miljøstyrelsen, samt fra København og Slagelse kommuner.

Slides fra møder med findes her.