Den Store Klimadatabase er årets vinder af Nordisk Råds Miljøpris

03-11-2021

Tirsdag aften modtog Tænketanken CONCITO's fødevareprogram den 27. udgave af prisen, for deres database over fødevarers klimaaftryk.

Foto: Norden.org, Magnus Fröderberg.

Nordisk Råds Miljøpris fokuserede i år på temaet bæredygtige fødevaresystemer. Prisen er tildelt Den Store Klimadatabase fra CONCITO’s fødevareprogram. Det er via databasen muligt at aflæse 500 af de mest almindelige fødevarers CO2-aftryk på klimaet. Dermed er det muligt for forbrugeren på et oplyst grundlag at handle mere klimabevidst.

Miljøstyrelsens direktør Lars Hindkjær, der er formand for bedømmelseskomitéen, har sammen med de andre nordiske jurymedlemmer i deres valg af Den Store Klimadatabase, lagt vægt på det brede samfundsrettede perspektiv databasen besidder. Med den frie tilgængelighed for både borgere, myndigheder og virksomheder, gives prisen for sit store adfærdsændrende potentiale.

Læs mere om årets vinder og juryens motivation for valget af Den Store Klimadatabase.