Aarhus-forskere fortsætter overvågningen af ulve

10-11-2021
Jagt og jagttegn Natur NOVANA

Naturhistorisk Museum i Aarhus og Aarhus Universitet skal fortsætte med at overvåge ulvene i Danmark for Miljøstyrelsen i yderligere to år. Kontrakten er forlænget til udgangen af 2023.

Et hver spor af ulv i Danmark kan indberettes på www.ulveatlas.dk Foto: Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsen har netop forlænget kontrakten om den nationale overvågning af ulve med Naturhistorisk Museum i Aarhus og DCE Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet.

Overvågningen er nødvendig for at sikre den bedst mulige forvaltning af ulven i Danmark, og kontrakten løber nu frem til udgangen af 2023.

Internationalt samarbejde om DNA-register

Ud over at registrere ulvenes færden indsamler forskerne også DNA-materiale, som gør det muligt at følge det enkelte dyr ved hjælp af DNA-spor. DNA-materialet kan stamme fra eksempelvis hår, som ulven har tabt eller DNA-spor på dyr dræbt af ulve.

Materialet bliver samlet i et DNA-register over de danske ulve, som bliver samkørt med det fælles centraleuropæiske register Cewolf. På den måde bliver der skabt et overblik over, hvordan ulvene bevæger sig på tværs af landegrænser.

Alle bidrager til overvågningen

Forskerne vil også i de kommende to år have brug for borgernes hjælp i overvågningen af ulvene.

”Vi kan ikke være alle steder på én gang, så tip fra offentligheden om mulige eller sikre ulvefund er af stor vigtighed,” siger Kent Olsen, der leder overvågningen i sin egenskab af videnskabelig chef ved Naturhistorisk Museum.

”Hvis du ser eller finder spor efter ulv – døde dyr, spor, afføring eller lignende – så skynd dig at dokumentere det med mobiltelefonen. Hvis du tager et billede af poteaftryk eller afføring, så læg en genstand med kendte mål ved siden af, så vi kan bekræfte størrelsen,” lyder opfordringen fra Kent Olsen.

Alle fund indgår i de kvartalsvise statusrapporter, der præsenterer resultaterne af den nationale overvågning.

Billederne skal indsendes via www.ulveatlas.dk

Yderligere oplysninger: Obfuscated Email