Webinar om revisionen af E-PRTR forordningen

10-03-2021
Industri

Miljøstyrelsen afholder online dialogmøde om revisionen af E-PRTR forordningen, torsdag den 18. marts 2021 kl. 13:00 – 14:30.

EU-kommissionen er kommet med et udspil til revision af E-PRTR forordningen. Miljøstyrelsen vil ved et webinar fortælle om kommissionens udspil og Miljøstyrelsen vil samtidig gerne modtage ideer og synspunkter til en revision.

E-PRTR er en forkortelse for EU´s Pollutant Release and Transfer Register. En række virksomheder med væsentlige udledninger til luft, vand og jord, samt frembringelse af betydelige affaldsmængder skal indberette data om virksomheden og dens udledninger og affald. Reglerne om PRTR skal give offentligheden lettere mulighed for at deltage i beslutningsprocesser på miljøområdet og bedre adgang til miljøoplysninger om udledninger og overførsel af forurenende stoffer fra en række større virksomheder.

Program:

  1. Velkomst ved Miljøstyrelsen
  2. Introduktion til E-PRTR, Miljøstyrelsen
  3. Kommissionens ideer til revision med bemærkninger fra Miljøstyrelsen
  4. Ideer, spørgsmål og kommentarer fra deltagere i webinaret
  5. Afslutning ved Miljøstyrelsen

Du kan deltage i dialogmødet ved at skrive en mail til Obfuscated Email senest onsdag den 17. marts 2021 kl. 12:00 med ønske om deltagelse i ”E-PRTR dialogmøde”, hvorefter du vil få fremsendt et link til deltagelse i mødet, som kan ske via din pc eller telefon. Deltagelsen foregår via Zoom.

Det er gratis at deltage i arrangementet.

Du kan kontakte Miljøstyrelsen, Hans Erling Jensen, telefon 41 96 94 97 for yderligere information.